top of page

Nya lagen - vad innebär det?

Från och med den 1 juli 2021 trädde den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Lagens syfte är att stärka skyddet för den enskilde individen.

 

Vad innebär detta för dig som kund?

 

 1. Du måste vara över 18 år för att genomgå en behandling
   

 2. Den som utför behandlingen måste vara legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska.
   

 3. Kliniken måste ha patientskadeförsäkring och registrerat sin verksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO (Wall Medical AB har försäkring via Folksam och är registrerade hos IVO).
   

 4. Du som är NY KUND hos oss måste boka tid för en konsultation minst 48 h före din behandling på kliniken.
   

 5. Du som är ÅTERKOMMANDE KUND men inte besökt oss de senaste 6 månaderna behöver boka en tid för konsultation minst 48 h före din behandling.
   

 6. Du som är ÅTERKOMMANDE KUND och vill utföra en NY TYP AV INJEKTIONSBEHANDLING som du inte gjort hos oss tidigare behöver boka en konsultationstid minst 48h före behandlingstillfället.


Du kan boka tider för konsultation via bokadirekt. Om du önskar en digital konsultation via videomöte så anger du det i meddelanderutan.

 

Observera: Konsultation med betänketid på minst 48h innan behandling gäller endast för injektionsbehandlingar, det gäller alltså inte om du vill boka PRX-T33.

Läs mer:

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 

bottom of page